PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ANH
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Khoa học 5: Môi trường. GV: Ngô Thị Thanh Lưu Thị Dung [HyperLink19]
2 Khoa học 5. Bài 68: Một số biện pháp bảo vệ môi trường. GV: Ngô Thị Thanh Lưu Thị Dung [HyperLink19]
3 Khoa học 5. Bài 64: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người. GV: Ngô Thị Thanh Lưu Thị Dung [HyperLink19]
4 Khoa học 5. Bài 59: Sự sinh sản của thú. GV: Ngô Thị Thanh Lưu Thị Dung [HyperLink19]
5 Lịch sử 5: Chiến thắng điện biên phủ trên không. GV: Ngô Thị Thanh Lưu Thị Dung [HyperLink19]
6 Lịch sử 5. Bài 25: Lễ kí kết hiệp định Pari. GV: Ngô Thị Thanh Lưu Thị Dung [HyperLink19]
7 Địa lí 5. Bài 25: Châu Mĩ. GV: Ngô Thị Thanh Lưu Thị Dung [HyperLink19]
8 Địa lí 5. Bài 24: Châu Phi (tiếp) - Tuần 25. GV: Ngô Thị Thanh Lưu Thị Dung [HyperLink19]
9 Địa lí 5. Bài 23: Châu Phi - Tuần 25. GV: Ngô Thị Thanh Lưu Thị Dung [HyperLink19]
10 Tập đọc 5: Tà áo dài Việt Nam. GV: Ngô Thị Thanh Lưu Thị Dung [HyperLink19]
11 LTVC 2: Từ ngữ v ề các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi. Khi nào? - Tuần 19. GV: Nguyễn Thị Hoa Lưu Thị Dung [HyperLink19]
12 Toán 1: Các ngày lễ trong tuần - Tuần 30. GV: Nguyễn Thị Phương Anh Lưu Thị Dung [HyperLink19]
13 Tập đọc 2: Người làm đồ chơi - Tuần 34 . GV: Nguyễn Thị Hoa Lưu Thị Dung [HyperLink19]
14 Tập đọc 2: Ai ngoan sẽ được thưởng - Tuần 30 . GV: Nguyễn Thị Hoa Lưu Thị Dung [HyperLink19]
15 Tập đọc 2: Những quả đào - Tuần 29 . GV: Nguyễn Thị Hoa Lưu Thị Dung [HyperLink19]
16 Tập đọc 2: Tôm càng và cá con - Tuần 26 . GV: Nguyễn Thị Hoa Lưu Thị Dung [HyperLink19]
17 Tập đọc 2: Quả tim khỉ - Tuần 24 . GV: Nguyễn Thị Hoa Lưu Thị Dung [HyperLink19]
18 Tập đọc 2: Quả tim khỉ - Tuần 24 (1). GV: Nguyễn Thị Hoa Lưu Thị Dung [HyperLink19]
19 Tập đọc 2: Cò và Cuốc - Tuần 22. GV: Nguyễn Thị Hoa Lưu Thị Dung [HyperLink19]
20 Tập đọc 2: Ông Mạnh thắng thần gió - Tuần 20. GV: Nguyễn Thị Hoa Lưu Thị Dung [HyperLink19]
12345678910...