PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ANH
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Tin học. Bài 2: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản (lớp 5). GV: Nguyễn Thị Thu Hiền 02(19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
2 Tin học. Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác. GV: Nguyễn Thị Thu Hiền 01(19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
3 Toán 2: Kilogam - Tuần 7. GV: Nguyễn Thu Thủy 37 (19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
4 Toán 2: Bài toán về ít hơn - Tuần 6. GV: Nguyễn Thu Thủy 35 (19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
5 Toán 2: 6 Cộng với một số 6+5 - Tuần 7. GV: Nguyễn Thu Thủy 36 (19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
6 Toán 2: 47 + 5 - Tuần 6. GV: Nguyễn Thu Thủy 34 (19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
7 TLV 2: Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu - Tuần 7. GV: Nguyễn Thu Thủy 33 (19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
8 Tập đọc 2: Mẩu giấy vụn - Tuần 6. GV: Nguyễn Thu Thủy 32 (19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
9 Tập viết 2: Chữ hoa E, Ê - Tuần 7. GV: Nguyễn Thu Thủy 31 (19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
10 Tập viết 2: Chữ hoa Đ - Tuần 5. GV: Nguyễn Thu Thủy 30 (19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
11 LTVC 2: Câu hiểu Ai là gì? Từ ngữ về đồ dùng học tập - Tuần 6. GV: Nguyễn Thu Thủy 29 (19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
12 Toán 3: Bảng chia 6. GV: Nguyễn Thị Thúy Hương 05 (19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
13 LTVC 3: Từ ngữ về gia đình. Ôn tập câu. Ai là gì? - Tuần 4. GV: Nguyễn Thị Thúy Hương 04 (19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
14 TĐ + KC 3: Ai có lỗi - Tuần 2. GV: Nguyễn Thị Thúy Hương 03 (19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
15 TNXH 3: Phòng bệnh tim mạch. GV: Nguyễn Thị Thúy Hương 02(19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
16 TNXH 3: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp. GV: Nguyễn Thị Thúy Hương 01(19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
17 TLV 5: Cấu tạo bài văn tả cảnh. GV: Nguyễn Thị Liên 14(19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
18 Khoa học 5: Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?. GV: Nguyễn Thị Liên 13(19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
19 Địa lí 5: Việt Nam đất nước chúng ta. GV: Nguyễn Thị Liên 12(19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
20 Địa lí 5. Bài 6: Đất và rừng. GV: Nguyễn Thị Liên 11(19-20) Lưu Thị Dung [HyperLink19]
12345678910...