PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ANH
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo công khai 2019-2020 16/10/2019 [HyperLink19]
2 quy chế phối hợp giữa y tế nhà trường và trạm y tế xã năm học 2019-2020 17/09/2019 [HyperLink19]
3 quy chế phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức xã hội địa phương năm học 2019-2020 17/09/2019 [HyperLink19]
4 quy chế phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an xã năm học 2019-2020 17/09/2019 [HyperLink19]
5 Các quy chế phối hợp năm học 2019-2020 17/09/2019 [HyperLink19]
6 công khai các khoản thu, ủng hộ,... năm học 2019-2020 17/09/2019 [HyperLink19]
7 công khai các khoản thu góp, trong ngoài ngân sách năm học 2018-2019 12/09/2019 [HyperLink19]
8 hồ sơ công khai, công khai CSVC, công khai đội ngũ,.... 12/09/2019 [HyperLink19]
9 Truyện tham dự thi sáng tác truyện thiếu nhi viết về ước mơ của Hoa 19/04/2019 [HyperLink19]
10 Truyện tham dự thi sáng tác truyện thiếu nhi viết về người bạn thân 19/04/2019 [HyperLink19]
11 Truyện tham dự thi sáng tác truyện thiếu nhi viết về dòng sông quê 19/04/2019 [HyperLink19]
12 Bổ sung quy chế làm việc cơ quan năm học 2018-2019 về xử lý kỉ luật đối với CBGV, NV, NLĐ vi phạm Pháp lệnh Dân số 09/04/2019 [HyperLink19]
13 công khai tài chính năm 2018 30/01/2019 [HyperLink19]
14 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 21/01/2019 [HyperLink19]
15 Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2018-2019 26/10/2018 [HyperLink19]
16 Kế hoạch thu tiền buổi 2 năm học 2018-2019 01/10/2018 [HyperLink19]
17 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 01/10/2018 [HyperLink19]
18 Hồ sơ công khai năm học 2018-2019 01/10/2018 [HyperLink19]
19 Thông báo giảm định mức giờ dạy năm học 2018-2019 01/10/2018 [HyperLink19]
20 Diễn văn khai giảng năm học 2018-2019 01/10/2018 [HyperLink19]
    
1234