PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ANH
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130293901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230293501THCS Lai Vu http://kt-thcslaivu.haiduong.edu.vn 55 3,051 21 4 4 34 33 1 48 850,477
330293502THCS Cộng Hoà http://kt-thcsconghoa.haiduong.edu.vn 28 5,728 9 4 4 13 4 9 1 999,803
430293503THCS Thượng Vũ http://kt-thcsthuongvu.haiduong.edu.vn 46 6,351 29 4 4 7 4 12 14 1,750,670
530293504THCS Cổ Dũng http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn 36 4,631 13 4 18 4 7 1 26 1,426,605
630293505THCS Tuấn Hưng http://kt-thcstuanhung.haiduong.edu.vn 70 6,903 6 4 4 4 5 3 1 1,441,536
730293506THCS Việt Hưng http://kt-thcsviethung.haiduong.edu.vn 63 3,632 48 1 14 137 4 3 1 637,494
830293507THCS Kim Xuyên http://kt-thcskimxuyen.haiduong.edu.vn 60 5,748 15 4 4 4 7 5 23 1,031,451
930293508THCS Phúc Thành http://kt-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn 96 4,604 5 4 4 4 4 3 1 656,914
1030293509THCS Kim Lương http://kt-thcskimluong.haiduong.edu.vn 1 7,579 6 0 2 37 4 15 1 1,038,622
1130293510THCS Kim Khê http://kt-thcskimkhe.haiduong.edu.vn 48 3,893 21 5 1 40 4 26 12 524,530
1230293511THCS Phú Thái http://kt-thcsphuthai.haiduong.edu.vn 92 6,328 11 4 6 26 4 2 54 2,582,719
1330293512THCS Kim Anh http://kt-thcskimanh.haiduong.edu.vn 67 5,641 4 21 118 4 4 5 4 1,365,330
1430293513THCS Ngũ Phúc http://kt-thcsnguphuc.haiduong.edu.vn 38 4,231 26 35 44 4 5 5 1 915,949
1530293514THCS Kim Đính http://kt-thcskimdinh.haiduong.edu.vn 244 5,098 9 4 4 4 6 1 1 1,386,345
1630293515THCS Kim Tân http://kt-thcskimtan.haiduong.edu.vn 61 6,423 28 4 4 27 4 3 20 1,082,413
1730293516THCS Cẩm La http://kt-thcscamla.haiduong.edu.vn 52 4,160 44 4 4 9 4 4 71 709,844
1830293517THCS Bình Dân http://kt-thcsbinhdan.haiduong.edu.vn 126 3,761 106 24 73 4 1 6 2 988,532
1930293518THCS Liên Hoà http://kt-thcslienhoa.haiduong.edu.vn 4 6,107 5 4 4 4 4 11 18 704,435
2030293519THCS Đồng Gia http://kt-thcsdonggia.haiduong.edu.vn 38 5,492 9 0 4 3 1 12 29 1,570,461
2130293520THCS Tam Kỳ http://kt-thcstamky.haiduong.edu.vn 12 1,557 15 4 1 4 4 3 19 760,166
2230293521THCS Đại Đức http://kt-thcsdaiduc.haiduong.edu.vn 43 5,840 97 4 16 5 4 26 29 1,343,392
2330293401TH Lai Vu http://kt-thlaivu.haiduong.edu.vn 58 3,707 36 7 20 70 3 4 15 3,646,701
2430293402TH Cộng Hoà http://kt-thconghoa.haiduong.edu.vn 119 5,936 33 4 20 70 4 3 10 3,907,526
2530293403TH Thượng Vũ http://kt-ththuongvu.haiduong.edu.vn 66 5,429 0 0 0 71 4 9 8 3,644,628
2630293404TH Cổ Dũng http://kt-thcodung.haiduong.edu.vn 105 7,254 78 4 20 70 280 11 8 3,750,890
2730293405TH Tuấn Hưng http://kt-thtuanhung.haiduong.edu.vn 42 6,110 34 17 86 70 30 2 1 3,647,341
2830293406TH Việt Hưng http://kt-thviethung.haiduong.edu.vn 10 883 33 1 1 78 5 15 1 3,541,153
2930293407TH Kim Xuyên http://kt-thkimxuyen.haiduong.edu.vn 41 2,669 12 0 0 3 87 4 49 3,603,782
3030293408TH Quỳnh Khê http://kt-thquynhkhe.haiduong.edu.vn 82 5,743 29 2 12 70 89 7 1 3,624,953
3130293409TH Phúc Thành http://kt-thphucthanh.haiduong.edu.vn 41 7,457 58 0 42 70 100 2 1 3,581,259
3230293410TH Kim Lương http://kt-thkimluong.haiduong.edu.vn 46 3,907 112 0 3 70 3 13 13 3,724,693
3330293411TH Kim Khê http://kt-thkimkhe.haiduong.edu.vn 120 4,001 46 6 7 6 285 19 1 3,621,151
3430293412TH Phú Thái http://kt-thphuan.haiduong.edu.vn 38 1,474 16 21 8 0 2 1 14 3,737,816
3530293413TH Kim Anh http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn 87 8,043 78 8 5 70 581 18 2 3,765,414
3630293414TH Ngũ Phúc http://kt-thnguphuc.haiduong.edu.vn 59 7,166 102 21 25 13 150 6 11 3,605,796
3730293415TH Quảng Đạt http://kt-thquangdat.haiduong.edu.vn 52 3,921 7 4 20 70 292 11 13 3,499,545
3830293416TH Kim Đính http://kt-thkimdinh.haiduong.edu.vn 124 6,440 6 4 113 0 343 36 18 3,805,368
3930293417TH Kim Tân http://kt-thkimtan.haiduong.edu.vn 55 6,805 62 4 20 70 853 3 20 3,726,127
4030293418TH Cẩm La http://kt-thcamla.haiduong.edu.vn 78 5,720 18 4 20 74 365 19 12 3,667,001
4130293419TH Bình Dân http://kt-thbinhdan.haiduong.edu.vn 105 3,398 17 8 559 0 62 7 80 3,597,849
4230293420TH Liên Hoà http://kt-thlienhoa.haiduong.edu.vn 47 5,246 60 4 20 70 6 6 23 3,592,040
4330293421TH Đồng Gia http://kt-thdonggia.haiduong.edu.vn 57 7,362 68 152 82 57 52 10 1 3,711,290
4430293422TH Kiến Đức http://kt-thkienduc.haiduong.edu.vn 17 3,523 33 4 20 70 21 6 10 3,523,528
4530293423TH Đại Xuyên http://kt-thdaixuyen.haiduong.edu.vn 14 4,891 37 4 20 70 107 2 55 3,513,939
4630293424TH Tam Kỳ http://kt-thtamky.haiduong.edu.vn 37 4,775 81 46 53 24 451 5 7 3,621,521
4730293301MN Cổ Dũng http://kt-mncodung.haiduong.edu.vn 10 0 12 1 1 0 6 1 1 112,833
4830293302MN Tuấn Hưng http://kt-mntuanhung.haiduong.edu.vn 14 0 11 1 1 0 6 1 1 136,626
4930293303MN Việt Hưng http://kt-mnviethung.haiduong.edu.vn 28 0 11 1 1 0 6 1 2 131,944
5030293304MN Kim Xuyên http://kt-mnkimxuyen.haiduong.edu.vn 8 0 11 1 1 0 6 3 1 139,629
5130293305MN Lai Vu http://kt-mnlaivu.haiduong.edu.vn 10 0 12 1 1 0 6 1 1 202,894
5230293306MN Cộng Hoà http://kt-mnconghoa.haiduong.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 1 1 141,710
5330293307MN Thượng Vũ http://kt-mnthuongvu.haiduong.edu.vn 38 0 3 1 1 0 6 1 6 164,750
5430293308MN Ngũ Phúc http://kt-mnnguphuc.haiduong.edu.vn 13 0 11 1 1 0 6 2 1 116,457
5530293309MN Phúc Thành http://kt-mnphucthanh.haiduong.edu.vn 10 0 11 1 1 0 6 1 1 117,275
5630293310MN Kim Lương http://kt-mnkimluong.haiduong.edu.vn 12 0 11 1 1 0 6 1 2 128,799
5730293311MN Kim Khê http://kt-mnkimkhe.haiduong.edu.vn 8 0 11 1 1 0 6 1 2 164,631
5830293312MN Kim Anh http://kt-mnkimanh.haiduong.edu.vn 18 0 11 1 1 0 6 2 1 146,719
5930293313MN Kim Đính http://kt-mnkimdinh.haiduong.edu.vn 12 0 14 1 1 0 6 2 6 185,908
6030293314MN Liên cơ http://kt-mnlienco.haiduong.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 6 2 149,511
6130293315MN Phú Thái http://kt-mnphuthai.haiduong.edu.vn 23 0 11 1 1 0 6 1 2 200,013
6230293316MN Kim Tân http://kt-mnkimtan.haiduong.edu.vn 15 0 11 1 1 0 6 1 3 131,965
6330293317MN Cẩm La http://kt-mncamla.haiduong.edu.vn 12 0 11 1 1 0 6 1 4 133,009
6430293318MN Bình Dân http://kt-mnbinhdan.haiduong.edu.vn 13 0 12 1 1 0 6 1 1 146,570
6530293319MN Liên Hoà http://kt-mnlienhoa.haiduong.edu.vn 7 0 11 1 1 0 6 1 2 131,745
6630293320MN Đồng Gia http://kt-mndonggia.haiduong.edu.vn 12 0 11 1 1 0 6 1 1 142,681
6730293321MN Đại Đức http://kt-mndaiduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6830293322MN Tam Kỳ http://kt-mntamky.haiduong.edu.vn 12 0 11 0 1 0 6 1 1 144,582
   Tổng số3,069228,6181,8124871,5341,6144,418406792114,499,250