PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ANH
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.09.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130293901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230293501THCS Lai Vu http://kt-thcslaivu.haiduong.edu.vn 52 3,004 19 4 4 34 33 2 58 819,014
330293502THCS Cộng Hoà http://kt-thcsconghoa.haiduong.edu.vn 26 5,682 9 4 4 13 4 4 63 959,463
430293503THCS Thượng Vũ http://kt-thcsthuongvu.haiduong.edu.vn 46 6,351 29 4 4 7 4 1 60 1,197,507
530293504THCS Cổ Dũng http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn 35 5,367 13 4 18 4 7 3 61 1,387,105
630293505THCS Tuấn Hưng http://kt-thcstuanhung.haiduong.edu.vn 66 6,837 6 4 4 4 5 2 56 1,404,482
730293506THCS Việt Hưng http://kt-thcsviethung.haiduong.edu.vn 61 3,578 48 1 14 137 4 5 77 601,200
830293507THCS Kim Xuyên http://kt-thcskimxuyen.haiduong.edu.vn 59 5,693 15 4 4 4 7 4 75 989,912
930293508THCS Phúc Thành http://kt-thcsphucthanh.haiduong.edu.vn 88 4,593 5 4 4 4 4 3 36 630,070
1030293509THCS Kim Lương http://kt-thcskimluong.haiduong.edu.vn 1 7,579 6 0 2 37 4 1 26 986,693
1130293510THCS Kim Khê http://kt-thcskimkhe.haiduong.edu.vn 46 3,893 21 5 1 40 4 4 45 489,533
1230293511THCS Phú Thái http://kt-thcsphuthai.haiduong.edu.vn 91 6,328 11 4 6 26 4 5 51 2,542,060
1330293512THCS Kim Anh http://kt-thcskimanh.haiduong.edu.vn 66 5,596 4 21 118 4 4 6 96 1,326,262
1430293513THCS Ngũ Phúc http://kt-thcsnguphuc.haiduong.edu.vn 28 4,231 26 35 44 4 5 2 46 879,044
1530293514THCS Kim Đính http://kt-thcskimdinh.haiduong.edu.vn 238 5,005 9 4 4 4 6 3 59 1,327,011
1630293515THCS Kim Tân http://kt-thcskimtan.haiduong.edu.vn 59 6,419 26 4 4 27 4 4 27 1,039,677
1730293516THCS Cẩm La http://kt-thcscamla.haiduong.edu.vn 51 4,160 44 4 4 9 4 1 31 685,188
1830293517THCS Bình Dân http://kt-thcsbinhdan.haiduong.edu.vn 116 3,717 95 24 73 4 1 1 44 953,799
1930293518THCS Liên Hoà http://kt-thcslienhoa.haiduong.edu.vn 2 6,107 5 4 4 4 4 8 30 657,368
2030293519THCS Đồng Gia http://kt-thcsdonggia.haiduong.edu.vn 36 5,444 9 0 4 3 1 1 67 1,523,296
2130293520THCS Tam Kỳ http://kt-thcstamky.haiduong.edu.vn 12 1,557 15 4 1 4 4 3 33 733,851
2230293521THCS Đại Đức http://kt-thcsdaiduc.haiduong.edu.vn 41 5,802 97 4 16 5 4 1 33 1,296,225
2330293401TH Lai Vu http://kt-thlaivu.haiduong.edu.vn 54 3,707 36 7 20 70 3 1 33 3,612,805
2430293402TH Cộng Hoà http://kt-thconghoa.haiduong.edu.vn 112 5,936 33 4 20 70 4 1 31 3,881,581
2530293403TH Thượng Vũ http://kt-ththuongvu.haiduong.edu.vn 62 5,429 0 0 0 71 4 2 13 3,614,635
2630293404TH Cổ Dũng http://kt-thcodung.haiduong.edu.vn 104 7,254 78 4 20 70 280 4 39 3,717,015
2730293405TH Tuấn Hưng http://kt-thtuanhung.haiduong.edu.vn 42 6,074 34 17 86 70 30 1 44 3,618,393
2830293406TH Việt Hưng http://kt-thviethung.haiduong.edu.vn 7 883 33 1 1 78 5 1 66 3,509,162
2930293407TH Kim Xuyên http://kt-thkimxuyen.haiduong.edu.vn 39 2,667 12 0 0 3 87 2 18 3,587,782
3030293408TH Quỳnh Khê http://kt-thquynhkhe.haiduong.edu.vn 82 5,743 29 2 12 70 89 2 27 3,615,099
3130293409TH Phúc Thành http://kt-thphucthanh.haiduong.edu.vn 39 7,457 58 0 42 70 100 3 37 3,543,521
3230293410TH Kim Lương http://kt-thkimluong.haiduong.edu.vn 42 3,855 112 0 3 70 3 2 28 3,681,215
3330293411TH Kim Khê http://kt-thkimkhe.haiduong.edu.vn 115 4,001 38 6 7 6 256 2 23 3,583,881
3430293412TH Phú Thái http://kt-thphuan.haiduong.edu.vn 32 1,474 16 21 8 0 2 4 42 3,731,449
3530293413TH Kim Anh http://kt-thkimanh.haiduong.edu.vn 76 8,212 70 8 5 70 477 18 55 3,726,822
3630293414TH Ngũ Phúc http://kt-thnguphuc.haiduong.edu.vn 55 7,166 102 21 25 13 150 5 55 3,577,901
3730293415TH Quảng Đạt http://kt-thquangdat.haiduong.edu.vn 52 3,921 7 4 20 70 292 2 39 3,481,309
3830293416TH Kim Đính http://kt-thkimdinh.haiduong.edu.vn 109 6,440 6 4 113 0 343 2 93 3,766,605
3930293417TH Kim Tân http://kt-thkimtan.haiduong.edu.vn 48 6,805 61 4 20 70 783 3 61 3,693,027
4030293418TH Cẩm La http://kt-thcamla.haiduong.edu.vn 68 5,318 11 4 20 74 293 4 53 3,632,777
4130293419TH Bình Dân http://kt-thbinhdan.haiduong.edu.vn 103 3,392 14 8 559 0 68 2 42 3,576,118
4230293420TH Liên Hoà http://kt-thlienhoa.haiduong.edu.vn 42 5,215 60 4 20 70 6 1 34 3,560,185
4330293421TH Đồng Gia http://kt-thdonggia.haiduong.edu.vn 54 7,362 60 152 82 57 52 1 45 3,688,429
4430293422TH Kiến Đức http://kt-thkienduc.haiduong.edu.vn 17 3,523 33 4 20 70 21 5 11 3,495,373
4530293423TH Đại Xuyên http://kt-thdaixuyen.haiduong.edu.vn 14 4,891 37 4 20 70 107 1 55 3,502,119
4630293424TH Tam Kỳ http://kt-thtamky.haiduong.edu.vn 33 4,762 72 46 53 24 424 2 33 3,593,897
4730293301MN Cổ Dũng http://kt-mncodung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
4830293302MN Tuấn Hưng http://kt-mntuanhung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
4930293303MN Việt Hưng http://kt-mnviethung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
5030293304MN Kim Xuyên http://kt-mnkimxuyen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
5130293305MN Lai Vu http://kt-mnlaivu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4,450 0
5230293306MN Cộng Hoà http://kt-mnconghoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
5330293307MN Thượng Vũ http://kt-mnthuongvu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
5430293308MN Ngũ Phúc http://kt-mnnguphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
5530293309MN Phúc Thành http://kt-mnphucthanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
5630293310MN Kim Lương http://kt-mnkimluong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
5730293311MN Kim Khê http://kt-mnkimkhe.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1,397 0
5830293312MN Kim Anh http://kt-mnkimanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
5930293313MN Kim Đính http://kt-mnkimdinh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1,001 0
6030293314MN Liên cơ http://kt-mnlienco.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6130293315MN Phú Thái http://kt-mnphuthai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3,773 0
6230293316MN Kim Tân http://kt-mnkimtan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
6330293317MN Cẩm La http://kt-mncamla.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6430293318MN Bình Dân http://kt-mnbinhdan.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6530293319MN Liên Hoà http://kt-mnlienhoa.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
6630293320MN Đồng Gia http://kt-mndonggia.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
6730293321MN Đại Đức http://kt-mndaiduc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6830293322MN Tam Kỳ http://kt-mntamky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
   Tổng số2,621228,4301,5244671,5131,6143,99613512,813109,419,860