PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ANH
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Trần Ngọc Lan Anh
   Sinh ngày: 10/10/2005  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: TT Phú Thái - Kim Thành _ Hải Dương
   Thành tích:     Giải 3 tiếng việt cấp tỉnh, giải nhì toán cấp huyện
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Minh Đức
   Sinh ngày: 25/03/2005  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Kim Anh - Kim Thành _ Hải Dương
   Thành tích:     Giải 3 tiếng việt cấp tỉnh.
   Năm học: 2015 - 2016
   Trần Thị Minh Hiếu
   Sinh ngày: 19/05/2005  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: TT Phú Thái - Kim Thành _ Hải Dương
   Thành tích:     Khuyến khích toán, tiếng việt cấp tỉnh, giải ba Olympic Tiếng anh
   Năm học: 2015 - 2016
   Nguyễn Quốc Hưng
   Sinh ngày: 19/12/2005  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: TT Phú Thái - Kim Thành _ Hải Dương
   Thành tích:     Khuyến khích tiếng việt cấp tỉnh.
   Năm học: 2015 - 2016
   Bùi Đức Phong
   Sinh ngày: 18/08/2005  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: TT Phú Thái - Kim Thành _ Hải Dương
   Thành tích:     Giải 3 olympic tiếng anh cấp huyện
   Năm học: 2015 - 2016
   Bùi Thị Thu Phương
   Sinh ngày: 11/02/2005  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: TT Phú Thái - Kim Thành _ Hải Dương
   Thành tích:     Khuyến khích tiếng việt cấp huyện, giải 3 olympic tiếng anh.
   Năm học: 2015 - 2016
   Bùi Thế Quân
   Sinh ngày: 21/12/2005  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Kim Anh - Kim Thành _ Hải Dương
   Thành tích:     Giải 3 Quốc Gia Olympic tiếng anh, khuyến khích tiếng việt cấp tỉnh, khuyến khích toán cấp huyện
   Năm học: 2015 - 2016
   Đoàn Minh Toàn
   Sinh ngày: 20/09/2005  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Kim Anh - Kim Thành _ Hải Dương
   Thành tích:     Giải khuyến khích tiếng việt cấp tỉnh
   Năm học: 2015 - 2016